Sadaka en genel anlamıyla iyilik yapmak maksadıyla bir şeyler vermektir ve bilinenin aksine kapsamı son derece geniştir. Hatta müminin bütün hayatının sadaka etrafında şekillendiği bile söylenebilir. Çünkü selam vermekten bir güzel tebessüme, ihtiyacını gidermekten bilmediğini öğretmeye kadar, her an bir insana yapabileceği sınırsız iyilik vardır ve bütün bunlar sadaka olarak anılır,kıymet kazanır.

Hz. Peygamber s.a.v Efendimiz bu mübarek hadis-i şerifinde bize, bütün sadaka çeşitleri arasında güzel sözün önemini bildiriyor. İslâm ahlâkının prensiplerinden biri olan güzel sözlü olmayı teşvik ediyor. Fakat dalkavukluk ve yaltaklanma, birini yüzüne karşı övme ve abartılı iltifatlar güzel sözle karıştırılmamalıdır. Böyle hareketler Müslümanlık vakarı ile bağdaşmaz.

Bu hadis-i şerifi şöyle de anlamak mümkündür: Yoksul fakat gönlü iyilik ve merhametle dolu müminler, mal mülk bakımından iyilik yapmaya imkan bulamayınca üzülmemeli ve sadaka vermenin sevabına başka yönden ulaşmalarının mümkün olduğunu bilmeliler.

( Buhârî,Cihad,72;Müslim,Zekât,56;Ahmed b. Hanbel,el-Müsned,2/316.)

(Semerkand yayınları. Kırk Hadis-i Şerif)

0 comments

  • Hello, guest