Haram; ALLAHımızın yasakladığı şeylere dendiği gibi hurmet edilmesi gereken şey manasına da gelir. Mesela; Mescid-i Haram ve haram aylar kelimelerinde olduğu gibi…

ALLAH’ımız bu aylardan Kur’an’ında şöyle bahseder: Doğrusu, ALLAH, gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı, ALLAH katında on ikidir (ki şunlardır; Muharrem, Safer, Rebîulevvel, Rebîulâhir, Cemâdiyelevvel, Cemâdiyelâhir, Receb, Şâban, Ramazan, Şevvâl, Zülkâde, Zülhicce.) Onlardan dördü (Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Recep) haram olanlardır. Bu ayların haram kılınışı (İbrahîm aleyhi’s-selam’dan gelen) doğru dinin hesabı ve hükmüdür. Onun için, bilhassa bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. (Tevbe suresi; 36)

“Nefislerinize zulmetmeyiniz” ayetindeki “zulüm” günâh işlemek olarak tevil edilmiştir. Dolayısıyla bu aylarda günâh işlemenin cezası diğer aylara göre daha çoktur. Bu aylarda günahlara verilen ceza katlamalı olduğu gibi sevaplarda katlamalıdır. Bu sebeple haram ayları, ganimet günleri bilip sevap dağarcığımızı doldurmaya bakmalıyız.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulduğu rivayet edilmiştir;
* Kim haram aylarda (Zülkâde, Zülhicce, Muharrem, Receb) perşembe, Cuma, cumartesiyi arka arkaya oruçlu geçirirse Mevlâ-i Müteâl ona 900 senelik (nâfile) ibâdet sevâbı verir. (Gunyetü’t-talibin)
———
ALLAH’ım! Bizleri nevm-i gafletten (gaflet uykusundan) ikaz buyurup hayırlı uyanıklıklar nasip eyle…

0 comments

  • Hello, guest