Hz. Ebu Derdâ (ra), Peygamber (s.a.s.)’in kendisine dokuz önemli şey tavsiye ettiğini bildirir:

“1) Parça parça doğransan veya ateşte pişirilsen bile, Allah’a hiç bir şeyi ortak etme.

2) Kasden (özür olmaksızın) farz namazı asla terk etme; onu kasden terk edendenden Allah’ın himayesi kalkmış olur.

3) Asla şarap içme; çünkü o, her kötülüğün anahtarıdır.

4) Ana-babana itaat et.

5) Yerinden çıkmanı emrederlerse (çıkmana izin verirlerse), onların rızasını kazanmak için çık.

6) Kendini haklı zannetsen bile, başındaki  idarecilerle çekişme (onlara,  Müslüman oldukları sürece karşı çıkma).

7) Arkadaşların kaçsa ve helak dahi olacak olsan, sen muharebeden kaçma.

8) Zenginliğinden ailene yedir ve harca.

9) Ailene kırbacını kaldırma; onları Aziz ve Celîl olan Allah hakkı için korkut.”

(Buhari, el-Edebü’l-müfred, 9)

0 comments

  • Hello, guest