Ka’b b. Ucre (ra)’dan Rasulullah(sav)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

” -Ey Ka’b b. Ucre haram kazançla beslenip büyüyen ne kan ne de et cennete giremez, cehennem ona daha uygundur.
-Ey Ka’b b. Ucre insanlar sabahleyin iki şekilde çıkarlar;(Birisi vardır ki) nefsinin esaret zincirini çözerek çıkan bu sebeple de onu azat edendir, (diğeri) ise onu bağlıyarak çıkar.

-Ey Ka’b b. Ucre; namaz yakınlıktır, oruç da zırhtır, sadaka ise tıpkı kırağının parlak taştan akıp gittiği gibi hataları söndürür. ” (İbn-i Hibban).

Muâz b. Cebel(ra) şöyle anlatır:” Peygamber(sav) ile beraber bir seferde idik. (Sonra Muaz(ra) hadisi anlatır, hadisin bir bölümü de şöyledir ..) Peygamber (sav) dedi ki:

-Ey Muaz sana hayır kapılarını göstereyim mi? Ben de:

-Evet göster Ya Rasulullah, dedim. Rasulullah şöyle buyurdu:

-Oruç zırhtır, sadaka ise suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. ” (Tirmizi).

” Şüphesiz sadaka sahibinden kabirlerin ateşini söndürür. Ancak ve ancak mü’min Kıyamet Günü sadakasının gölgesinde gölgelenir. ” (Taberani, Beyhaki).

Meymune b. Sa’d(ra) şöyle anlatır:” Ya Rasulellah bize sadakanın durumunu açıkla dedim, şöyle buyurdu: Şüpesiz sadaka Allah rızası için olupta sevabı da Allah’tan bekleyen için ateşten onu perdeleyip engel olur. ” (Taberani).

0 comments

  • Hello, guest