Sufi kimdir?

Sufi, kendini edepli olmaya yönlendirir ve ahlakî terbiyeye tabi tutar. Bunları uygulayınca Allah ona yüce halleri ihsan eder. Onun halk arasında nişanı güleryüzlülük, geniş yürekliliktir. O resmiyetten uzak, içtenlikli olur.

Nitekim Peygamber s.a.v. kahkahasız gülümserdi ve derdi ki:

“Ben de şaka yaparım, ama şakalarımda yalnız doğruyu söylerim.”
(Deylemî, Taberânî)

Ashab-ı Kiram, Allah Rasulü s.a.v.’in huzurlarında Cahiliye hikâyelerini ve şiirlerini anlatır, gülerlerdi. Efendimiz s.a.v. de gülümserdi. İşte bu ahlâk derecesine eren sufilerin dışları halka verilmiştir, içleri de Hak için korunmuştur. Bir iyilik gördüler mi mutlaka onu yapmak isterler, iyi bir amel gördüler mi mutlaka onu işlemeye gayret ederler. Vakitleri ibadete, emirlere uymaya, Kur’an okumaya, öğretilmesi gerekli dinî ilimlerini öğretmeye vakfedilmiştir.

Yüce Allah’ın hükümlerini ve Allah Rasulü s.a.v.’in sünnetini bilmeyen kimse sufi olamaz. Dışa (zahire) ait hükümleri sağlam yapmayan iç aleme (bâtına) ait hükümleri güzel yapmayı başaramaz.

Yüce Allah buyurmuştur:

“Elbette biz, bizim için mücahede edenleri yollarımıza iletiriz.”
(Ankebut, 69)

Sünnet’in zahirî hükümlerini zayi eden kimseye nasıl güvenilir de hakikatler, sırlar verilir? Hakikate, ancak yolunda çaba gösteren ulaşır. Süluku ve çabası olmayan nasıl hakikate erecek, neyin hakikatine erecek?

Evet; Allah’ın kendisi üzerinde bulunan dış yaşantıya dair emir ve hükümlerini bilmeyen sufi değildir. Hallerinde ilmin gereklerine aykırı davranan sufi değildir.

Cüneyd-i Bağdadî k.s. demiş ki:

“İlim yoldaşın olsun, ilme dair haller sende bulunsun. Çünkü Yüce Allah:
‘İlimde derinlik sahibi olanlar O’na inandık, derler.” (Âl-i İmran, 7) buyurmuştur.”

Halleri Sünnet’e aykırı olan, sufi değildir.

Zira Peygamber s.a.v.’in şöyle dediği anlatılır:

“Ümmetimin bozulma zamanında yoluma tabi olan, elinde ateş koru tutan gibidir.”
(Tirmizî, Ahmed).

Ahlâkı ve edebi, Kitap ve Sünnet doğrultusunda olmayan sufi değildir.

Sülemî’nin Risaleleri’nden- semerkanddergisi

0 comments

  • Hello, guest