Peygamberlerin yapmış olduğu birtakım hata gibi görünen şeylere “zelle” denir. Peygamberler ma’sumdur, her türlü suçtan muaftır. Meselâ Peygamber Efendimiz’e (Sallallahu Teâlâ Aleyhi Vesellem) Yahudiler gelip de birtakım sualler sordular. ALLAH Rasûlü’de (Sallallahu Teâlâ Aleyhi Vesellem) yarın gelin cevap vereyim, dedi. On beş gün vahy-i ilahî gelmedi. Ve on beşinci günü “Habîbim (Sallallahu Teâlâ Aleyhi Vesellem) niye inşâallah demedin, ben murat edersem her şey olur. İnşâallah yarın gelin cevap vereyim diyecektin.” (diye buyurdu Hazret-i ALLAH.) On beş gün sıkıntıya soktu Habîb-i Edîb’ini (Sallallahu Teâlâ Aleyhi Vesellem). Bu bir zelledir ama bizim hayrımızadır. Öyleyse “Ümmetim! Siz de dilinizden inşâallah’ı, mâşâallah’ı eksik etmeyin. ALLAH ne dilerse o olur. ALLAH’a dayanın, güvenin. ALLAH’ı peşin anın” demek suretiyle bize güzel güzel birer örnek olmuş peygamberlerin yapmış olduğu zelleler. Peygamberlerin zellesi böyledir. Hata etti, suç etti demek suçtur. Peygamberler asla suç etmez, ümmetleri için bazı hayra ma’tuf bir (takım) çığırlar açmak için onlardan bazen böyle zelleler sudûr edebilir. (Hasan Burkay kuddise sirruhu)
———-
Peygamberlere karşı edepli olmalı ve “hata etti” “suç işledi” dememeli, “Zelle yaptı” demelidir.

0 comments

  • Hello, guest